אתר בהרצה

מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: אספקה והקמת מבנה ביתן מודיעין בשטח של 10 מ"ר.
 
מס' מכרז: 244/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 21/08/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 12/08/2014מועד מפגש מציעים: 07/08/2014, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 20/08/2014, שעה 0:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: שיקום ושימור מבני בטון באוניברסיטת בן גוריון
 
מס' מכרז: 235/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 29/07/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 03/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 22/07/2014מועד מפגש מציעים: 09/07/2014, שעה 9:30
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪400. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז מודעת עיתון-בשפה הערבית
מודעת עיתון -עברית עדכון מס 1
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: תכנון וביצוע מבנה מעבדות
 
מס' מכרז: 228/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 01/06/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 13/05/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/05/2014
  ** לא יערך מפגש מציעים.
מסמכים לעיון:
חוברת הנחיית מכרז נוסח פרסום
הזמנה למכרז
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנה של 2 מעליות בגשר עילי להולכי רגל.
 
מס' מכרז: 204/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 12/03/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 13/02/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/03/2014מועד מפגש מציעים: 03/03/2014, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300. 
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
נוסח פרסום - עדכון 1 נוסח פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 20.2.2014 פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 3.3.2014
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום -במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה NIBN
 
מס' מכרז: 265/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 05/01/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/12/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/12/2013
  ** לא יערך מפגש מציעים.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
תוכניות -מסמך ה
 
 
נושא המכרז: הקמת מרכז סימולציה
 
מס' מכרז: 273/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 26/01/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/12/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 14/01/2014מועד מפגש מציעים: 29/12/2013, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
מסמכים לעיון:
אומדן למכרז חוברת מכרז
מסמך ד-כתב כמויות להגשה רשימת תוכניות-מסמך ה
מסמך ח-פריטים לעבודות איטום נוסח פרסום מודעה בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים נספח לפרוטוקטל-תוכניות
מענה לשאלות הבהרה
 
 
נושא המכרז: פיתוח רחבת כניסה קמפוס אילת
המכרז נסגר
מס' מכרז: 238/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 06/08/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/07/2014מועד מפגש מציעים: 28/07/2014, שעה 12:00
מידע נוסף: יעקב ירדני מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300. 
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
תוכניות
 
 
נושא המכרז: מבנה הנדסה מערכות מידע ופסיכולוגיה בנין 96
המכרז נסגר
מס' מכרז: 217/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 10/07/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/06/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/07/2014מועד מפגש מציעים: 10/06/2014, שעה 10:00
מידע נוסף: לצורך אישורי כניסה לקמפוס לסיור הקבלנים יש לפנות לליטל רוזנטל בטלפון 08-6461079 יום לפני הסיור.מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 29/06/2014, שעה 0:00
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז - חוברת 1 מסמכי המכרז- חוברת 2
כתב כמויות פרסום המכרז
מפרט יועץ איטום מפרטים והנחיות יועצים
עדכון מספר 1 עדכון מספר 2
רשימת מסגרות תוכניות מסגרות
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: מתן שרותי אחזקה מונעת ותיקון תקלות בקמפוסים ובמבני האוניברסיטה בבאר שבע ובשדה בוקר.
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2009/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 29/05/2014, שעה 10:00
תאריך פרסום: 01/05/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 27/07/2014מועד מפגש מציעים: 07/05/2014, שעה 15:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה יש לתאם
עד יום לפני הסיור עם הגב' מזל אטדגי
בטל' 08-6461266
חוברת המכרז על כל נספחיה תימסר בעת סיור הקבלנים.
מקום מפגש מציעים: חדר ישיבות בבניין 67
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪2000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 29/05/2014, שעה 10:00
תמצית פרטי המכרז
מסמכים לעיון:
ערבות השתתפות למכרז נספח הבהרה תנאי סף
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מודעת פרסום בעברית
פרוטוקול סיור קבלנים מ-27/5/2014 תשובות לשאלות הבהרה מיום 11.6.2014
פרוטוקול סיור קבלנים מ-7/5/2014 דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לתאריך 24.6.2014
דחיית מועד להגשת הצעות במכרז לתאריך 12.6.14 דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-1.7.2014
דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-15.7.2014 הודעה על תיקון הערבות עד ל-6.7.2014
דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-29.7.2014 תיקון נוסח ערבות השתתפות במכרז אחזקה 22.6.2014
נוסח ערבות השתתפות במכרז אחזקה 13.7.2014 תשובה לשאלת הבהרה בנוגע להארכת תוקף ערבות השתתפות 14.7.2014
חוברת שינויים ומסמכים נוספים 22.7.2014 סיור קבלנים שבוצע בתאריך 23.7.2014
השלמת מידע לפרוטוקול סיור קבלנים 27.7.2014 إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: עבודות פיתוח סביב בנין 41+42
המכרז נסגר
מס' מכרז: 212/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 15/05/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 24/04/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 12/05/2014מועד מפגש מציעים: 29/04/2014, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪600. 
מסמכים לעיון:
נוסח פרסום -עברית חוברת מכרז
כתב כמויות נוסח פרסום -ערבית
פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 29.4.2014
 
 
נושא המכרז: הקמת גשר להולכי רגל מעל שד' בן גוריון
המכרז נסגר
מס' מכרז: 221/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 05/06/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/04/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/05/2014מועד מפגש מציעים: 12/05/2014, שעה 12:30
מידע נוסף: לאישור כניסה עם רכב יש לתאם עם גב' ליטל 08-6461079מקום מפגש מציעים: סיור נוסף
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000. 
מסמכים לעיון:
כתב כמויות חוברת המכרז
מודעה-בשפה הערבית מודעת עיתון
פרוטוקול סיור קבלנים 1 ושינויים
 
 
נושא המכרז: ייצור ואספקת רהוט מעבדות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 264/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 27/11/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/10/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/12/2013מועד מפגש מציעים: 11/11/2013, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪2000. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
פרוטוקול סיור קבלנים פרסום מכרז
 
 
נושא המכרז: ביצוע 15 יחידות מבנים יבילים למגורים בשדה בוקר
המכרז נסגר
מס' מכרז: 263/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 13/11/2013, שעה 10:00
תאריך פרסום: 03/10/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/11/2013מועד מפגש מציעים: 03/11/2013, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות למכרז
נוסח פרסום מודעה בעיתון נוסח פרסום בערבית
סיור קבלנים עדכון 2 למכרז
סיור קבלנים מס 2
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן