מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: קול קורא להשתתפות בתחרות אדריכלים לתכנון פרויקט מעונות סטודנטים (ומרכז לשירותים נלווים) במתחם הקמפוס הצפוני.
 
מס' מכרז: 114/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 26/03/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/03/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/03/2015
  ** לא יערך מפגש מציעים.
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
נוסח הפרסום מענה לשאלות הבהרה
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: למימון,תכנון,הקמה ,תפעעול מעונות תלמידי מחקר בשיטת D B O T
 
מס' מכרז: 115/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 15/06/2015, שעה 14:00
תאריך פרסום: 11/03/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 22/04/2015מועד מפגש מציעים: 31/03/2015, שעה 15:30
מידע נוסף: סיור נוסף יערך ב 12/4/2015 שעה 12.00
השתתפות בסיור במועד אחד חובה
יש לתאם אישור כניסה לאוניברסיטה בטל' 08-6461079 גב' ליטל
מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪2000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 08/04/2015, שעה 0:00
מסמכים לעיון:
נוסח פרסום בעיתון מסמכי המכרז
פרוטוקול מפגש מציעים ומענה לשאלות הבהרה
 
 
נושא המכרז: שיקום ושימור מבני בטון
 
מס' מכרז: 268/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 14/01/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 28/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 06/01/2015מועד מפגש מציעים: 01/01/2015, שעה 11:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪400. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
נוסח פרסום מודעת עיתון -עברית נוסח פרסום בשפה הערבית
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: ייצור והרכבת ריהוט במעונות סטודנטים בשדה בוקר ובבאר שבע
 
מס' מכרז: 257/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 13/01/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 18/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/01/2015מועד מפגש מציעים: 24/12/2014, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
מענה לשאלות הבהרה-עדכון 1 הודעת עיתון -בשפה הערבית
נוסח פרסום מודעה בעיתון מענה לשאלות הבהרה
סקיצות
 
 
נושא המכרז: עבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת יוג'ין פרומקר למחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה בבניין סקט"א רש"י לפיזיקה
 
מס' מכרז: 2003/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 08/01/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 11/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 06/01/2015מועד מפגש מציעים: 16/12/2014, שעה 12:30
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' מזל אטדגי בטל: 08-6461266מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 08/01/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
דו"ח קרקע דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות
מודעת פרסום בעיתון- עברית פרוטוקול סיור קבלנים
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: שיקום ושימור מבני בטון באוניברסיטת בן גוריון
 
מס' מכרז: 235/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 29/07/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 03/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 22/07/2014מועד מפגש מציעים: 09/07/2014, שעה 9:30
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪400. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז מודעת עיתון-בשפה הערבית
מודעת עיתון -עברית עדכון מס 1
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: תכנון וביצוע מבנה מעבדות
 
מס' מכרז: 228/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 13/05/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/10/2014
  ** לא יערך מפגש מציעים.
מסמכים לעיון:
חוברת הנחיית מכרז מענה לשאלות הבהרה
נוסח פרסום הזמנה למכרז
עדכון מס 1 סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת מעלית בין בניין קרייטמן (26) ובניין דוד ורוזה גולדברגר (28) בקמפוס האוניברסיטה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2001/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 01/02/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 15/01/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 27/01/2015מועד מפגש מציעים: 22/01/2015, שעה 12:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/ 08-6428720
מקום מפגש מציעים: בניין 93A חדר 002 בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 01/02/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות מודעת פרסום בעברית
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ למערכות כיבוי אש אוטומטיות ועבודות במאגר מי חרום
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2002/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 07/12/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/11/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 29/12/2014מועד מפגש מציעים: 18/11/2014, שעה 14:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה יש לפנות לחנה ליאני
לטל' 08-6461269
מקום מפגש מציעים: בניין 67 חדר 112 קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס באר שבע
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 07/12/2014, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
מודעה לעיתונות פרוטוקול סיור קבלנים מיום 18/11/14
תוספת למפרט הטכני תמונות מחדר מכונות ומהמנהרות
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: תכנון ושיפוץ מערכות בקרה ביט"אות שונות בקמפוסי האוניברסיטה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2000/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 12/11/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 21/10/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 11/11/2014מועד מפגש מציעים: 29/10/2014, שעה 13:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לרכב יש לפנות לגב'
מזל אטדגי טל' 08-6461266
מקום מפגש מציעים: בניין 67 חדר 112
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 12/11/2014, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
מודעה לעיתונות בעברית פרוטוקול סיור קבלנים מ-29/10/14
תוכנית AS MADE إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: מבנה מנדל למנהיגות חברתית (בניין 14)
המכרז נסגר
מס' מכרז: 240/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/08/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/09/2014מועד מפגש מציעים: 08/09/2014, שעה 10:00
מידע נוסף: הקמת מבנה כיתות, משרדים וחדרי עזר בשטח של כ-3400 מ"ר. העבודה כוללת עבודות עפר וביסוס שלד המבנה, עבודות גמר, מערכות אלקטרומכניות ופיתוח.

ניתן לפנות לטלפון 08-6461079 לקבלת אישור כניסה לסיור קבלנים.
רצוי לפנות עד יום לפני הסיור.
מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1500. 
מסמכים לעיון:
תוכנית מדרגות כתב כמויות
תוכנית אינסטלציה 2 תוכניות אינסטלציה 3
תוכנית אינסטלציה חוברת המכרז
מפת התמצאות מודעה בערבית
נספח הבהרות מספר 1 פרוטוקול סיור קבלנים
תוכניות פירזול נוסח פרסום
תוכניות חשמל תוכניות קונסטרוקציה
 
 
נושא המכרז: אספקה והקמת מבנה ביתן מודיעין בשטח של 10 מ"ר.
המכרז נסגר
מס' מכרז: 244/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 21/08/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 12/08/2014מועד מפגש מציעים: 07/08/2014, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 20/08/2014, שעה 0:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: פיתוח רחבת כניסה קמפוס אילת
המכרז נסגר
מס' מכרז: 238/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 06/08/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/07/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/07/2014מועד מפגש מציעים: 28/07/2014, שעה 12:00
מידע נוסף: יעקב ירדני מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300. 
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
תוכניות
 
 
נושא המכרז: מבנה הנדסה מערכות מידע ופסיכולוגיה בנין 96
המכרז נסגר
מס' מכרז: 217/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 10/07/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/06/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/07/2014מועד מפגש מציעים: 10/06/2014, שעה 10:00
מידע נוסף: לצורך אישורי כניסה לקמפוס לסיור הקבלנים יש לפנות לליטל רוזנטל בטלפון 08-6461079 יום לפני הסיור.מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 29/06/2014, שעה 0:00
מסמכים לעיון:
רשימת מסגרות תוכניות מסגרות
מסמכי המכרז - חוברת 1 מסמכי המכרז- חוברת 2
כתב כמויות פרוטוקול סיור קבלנים
מפרט יועץ איטום מפרטים והנחיות יועצים
פרסום המכרז עדכון מספר 1
עדכון מספר 2
 
 
נושא המכרז: מתן שרותי אחזקה מונעת ותיקון תקלות בקמפוסים ובמבני האוניברסיטה בבאר שבע ובשדה בוקר.
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2009/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 29/05/2014, שעה 10:00
תאריך פרסום: 01/05/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 27/07/2014מועד מפגש מציעים: 07/05/2014, שעה 15:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה יש לתאם
עד יום לפני הסיור עם הגב' מזל אטדגי
בטל' 08-6461266
חוברת המכרז על כל נספחיה תימסר בעת סיור הקבלנים.
מקום מפגש מציעים: חדר ישיבות בבניין 67
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪2000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 29/05/2014, שעה 10:00
תמצית פרטי המכרז
מסמכים לעיון:
ערבות השתתפות למכרז נספח הבהרה תנאי סף
דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-29.7.2014 דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-1.7.2014
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לתאריך 24.6.2014 דחיית מועד הגשת הצעות מכרז אחזקה ל-15.7.2014
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה דחיית מועד להגשת הצעות במכרז לתאריך 12.6.14
הודעה על תיקון הערבות עד ל-6.7.2014 השלמת מידע לפרוטוקול סיור קבלנים 27.7.2014
חוברת שינויים ומסמכים נוספים 22.7.2014 מודעת פרסום בעברית
נוסח ערבות השתתפות במכרז אחזקה 13.7.2014 פרוטוקול סיור קבלנים מ-7/5/2014
פרוטוקול סיור קבלנים מ-27/5/2014 סיור קבלנים שבוצע בתאריך 23.7.2014
תיקון נוסח ערבות השתתפות במכרז אחזקה 22.6.2014 תשובה לשאלת הבהרה בנוגע להארכת תוקף ערבות השתתפות 14.7.2014
תשובות לשאלות הבהרה מיום 11.6.2014 إعلان بالعربية
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן