מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: עבושדות עפר ,פינוי פסולת ,גידור בקמפוס הצפוני
 
מס' מכרז: 120/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 09/08/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/06/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/07/2016מועד מפגש מציעים: 04/07/2016, שעה 15:00
 מקום מפגש מציעים: אולם ברקן בנין 70 בית הסטודנט
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 17/07/2016, שעה 15:00
מסמכים לעיון:
תוכנית עב עפר חוברת המכרז
כתב כמויות מודעת פרסום בעברית
עדכון מועד הגשה
 
 
נושא המכרז: שרותי הדברה בקמפוסי האוניברסיטה
 
מס' מכרז: 2006/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 19/06/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/05/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/06/2016
מידע נוסף: המסמכים באתר הם לעיון בלבד. לקבלת חוברת הגשת המכרז, ניתן להגיע למשרדנו בבניין 93A חדר 001, החל מיום א', 5/6/16.
לפרטים- 08-6428720.
** לא יערך מפגש מציעים.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 19/06/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
מודעת פרסום בעיתון إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת מערכות מולטימדיה
 
מס' מכרז: 118/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 03/07/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 25/05/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 22/06/2016
מידע נוסף: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד 16/6/2016 ** לא יערך מפגש מציעים.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 20/06/2016, שעה 0:00
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות למכרז
מודעה בעיתון בעברית מודעה בעיתון בערבית
מענה לשאלות הבהרה מפת האוניברסיטה
עדכון מועד הגשה עדכון מועד הגשה שינוי מס 1
 
 
נושא המכרז: הקמת שער הידע בקמפוס האוניברסיטה הקמת מערך כניסה ובידוק ראשי ,כולל סככת בידוק ,מבנה בידוק ושירות ועבודות פיתוח וס...
 
מס' מכרז: 331/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 06/04/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/03/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 03/04/2016מועד מפגש מציעים: 17/03/2016, שעה 13:30
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪800. 
מסמכים לעיון:
תוכנית 655-01 תוכנית 655-02
תוכנית 655-03 חוברת מכרז
כתב הכמויות מודעת פירסום בעיתון -בשפה העיברית
הודעת פרסום בשפה הערבית מענה לשאלות הבהרה
מפת התמצאות מצגת סיור קבלנים
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: התקנת מפרשי צל קבועים בקרית האוניברסיטה לאורך מדרכות בצדי כבישים.
 
מס' מכרז: 130/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 03/11/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 18/10/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 01/11/2015מועד מפגש מציעים: 25/10/2015, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: 25/10/2015 חדר ישיבות בניין 93A
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 02/11/2015, שעה 15:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
תוכנית הדמיה כתב כמויות
מענה לשאלות הבהרה נוסח הפרסום
פרוטוקול סיור קבלנים תוכנית העמדה
תוכנית תוי
 
 
נושא המכרז: מערכת הזנת חשמל מתח גבוה לצ'ילר 2000 טון קירור
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2003/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 02/05/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 03/04/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 10/04/2016מועד מפגש מציעים: 05/04/2016, שעה 13:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/08-6428720
מקום מפגש מציעים: בכניסה לבנין 67 בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 02/05/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב הכמויות פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: שדרוג מערך מגדלי הקירור במרכז האנרגיה ועבודות נלוות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2002/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 02/03/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/02/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 25/02/2016מועד מפגש מציעים: 15/02/2016, שעה 10:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה ניתן לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6428720/08-6461269
מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 02/03/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
כתב הכמויות מודעה לעיתונות
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנה של יחידת קירור מים בתפוקת 2000 טון קירור ועבודות נלוות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2001/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 03/02/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/01/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 04/02/2016מועד מפגש מציעים: 17/01/2016, שעה 15:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה, ניתן לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/08-6428720
מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 03/02/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
כתב הכמויות דחיית מועד הגשת ההצעות
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והמועד האחרון להגשת הצעות הבהרה
מודעה לעיתונות פרוטוקול סיור קבלנים
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: הקמת גדר היקפית קרית האוניברסיטה בשדה-בוקר. העבודה כוללת: עבודות עפר, יציקות בטון, גדרות, שערים ועבודות חשמל.
המכרז נסגר
מס' מכרז: 266/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 18/10/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/08/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/10/2015מועד מפגש מציעים: 31/08/2015, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 15/10/2015, שעה 15:00
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
מודעת עיתון בשפה הערבית מענה לשאלות הבהרה
נוסח פרסום - תיקון תנאים נוסח הפרסום
פרוטוקול סיור קבלנים מספר 2 מתאריך 7.10.2015 פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 31.8.2015
נספח לפרוטוקול מספר 2 - תכנית מעודכנת של גדר הביטחון פרט 150 , 150-1 מעודכן
 
 
נושא המכרז: עבודות בקרה להשקיית שטחי גינון מוסדי
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2004/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 25/08/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 02/08/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 03/09/2015מועד מפגש מציעים: 11/08/2015, שעה 9:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל' 08-6461269 או לגב' צופית אילוז בטל' 08-6472673.מקום מפגש מציעים: בניין 93A חדר 002, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 25/08/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
דחיית מועד הגשת הצעות מודעת פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים תשובות לשאלות הבהרה 3.9.15
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: קול קורא לבחירת משרדי אדריכלות להשתתפות תחרות אדריכלים
המכרז נסגר
מס' מכרז: 304/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 10/08/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 30/07/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 02/08/2015
מידע נוסף: בכוונת האוניברסיטה לתכנן להקים פרויקט מרכז סימולציה בהיקף של כ- 3,000 מ"ר הכולל כיתות הדרכה, סימולציה ולימוד. ** לא יערך מפגש מציעים.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 10/08/2015, שעה 0:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
מודעה בשפה הערבית מודעת עיתון -בשפה העיברית
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן