מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: בנין לורי לוקי לכימיה בשטח כ 6300 מ"ר
 
מס' מכרז: 131/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 26/12/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 29/09/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 05/12/2016מועד מפגש מציעים: 06/11/2016, שעה 14:00
מידע נוסף: על מנת לקבל את כל חומר המכרז יש להגיע למדור התקשרויות בנין 93A חדר 1 .
יש לתאם הגעה עם המשרד טל 08-6461077/79
מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 22/12/2016, שעה 12:00
מסמכים לעיון:
מצגת שהוצגה בסיור קבלנים דחייה במועד הגשת מסמכיהמכרז ושאלות הבהרה
חוברת מכרז מס 1 חוברת מכרז מס 2 מפרטים
כתב כמויות מעודכן חוברת 3 מודעת פרסום בערבית
מודעת פרסום שינויים והבהרות - עדכון מספר 2
 
 
נושא המכרז: עבושדות עפר ,פינוי פסולת ,גידור בקמפוס הצפוני
 
מס' מכרז: 120/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 29/08/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/06/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 18/08/2016מועד מפגש מציעים: 04/07/2016, שעה 15:00
 מקום מפגש מציעים: אולם ברקן בנין 70 בית הסטודנט
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 17/08/2016, שעה 15:00
מסמכים לעיון:
תוכנית עב עפר דו"ח קרקע
חוברת המכרז טופס ערבות בנקאית
כתב כמויות כתב כמויות מעודכן
מודעת פרסום בעברית שאלות הבהרה
עדכון מועד הגשה פרווטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: תכנון וביצוע מעבדה נקייה בתחום טכנולוגיית החישה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 124/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 25/10/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/08/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 01/08/2016מועד מפגש מציעים: 15/08/2016, שעה 14:00
מידע נוסף: יש לתאם אישורי כניסה בטל' 08-6461079מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 29/09/2016, שעה 12:00
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
לוח זמנים מודעה בערבית
מודעת פרסום בעיתון פרוגרמה
 
 
נושא המכרז: שרותי הדברה בקמפוסי האוניברסיטה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2006/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 19/06/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/05/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/06/2016
מידע נוסף: המסמכים באתר הם לעיון בלבד. לקבלת חוברת הגשת המכרז, ניתן להגיע למשרדנו בבניין 93A חדר 001, החל מיום א', 5/6/16.
לפרטים- 08-6428720.
** לא יערך מפגש מציעים.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 19/06/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
מודעת פרסום בעיתון إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת מערכות מולטימדיה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 118/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 03/07/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 25/05/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 22/06/2016
מידע נוסף: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד 16/6/2016 ** לא יערך מפגש מציעים.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 20/06/2016, שעה 0:00
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות למכרז
מודעה בעיתון בעברית מודעה בעיתון בערבית
מענה לשאלות הבהרה מפת האוניברסיטה
עדכון מועד הגשה עדכון מועד הגשה שינוי מס 1
 
 
נושא המכרז: מערכת הזנת חשמל מתח גבוה לצ'ילר 2000 טון קירור
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2003/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 02/05/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 03/04/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 10/04/2016מועד מפגש מציעים: 05/04/2016, שעה 13:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/08-6428720
מקום מפגש מציעים: בכניסה לבנין 67 בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 02/05/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב הכמויות פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: הקמת שער הידע בקמפוס האוניברסיטה הקמת מערך כניסה ובידוק ראשי ,כולל סככת בידוק ,מבנה בידוק ושירות ועבודות פיתוח וס...
המכרז נסגר
מס' מכרז: 331/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 06/04/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/03/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 03/04/2016מועד מפגש מציעים: 17/03/2016, שעה 13:30
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪800. 
מסמכים לעיון:
תוכנית 655-01 תוכנית 655-02
תוכנית 655-03 חוברת מכרז
כתב הכמויות מודעת פירסום בעיתון -בשפה העיברית
הודעת פרסום בשפה הערבית מענה לשאלות הבהרה
מפת התמצאות מצגת סיור קבלנים
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: שדרוג מערך מגדלי הקירור במרכז האנרגיה ועבודות נלוות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2002/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 02/03/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/02/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 25/02/2016מועד מפגש מציעים: 15/02/2016, שעה 10:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה ניתן לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6428720/08-6461269
מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 02/03/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
כתב הכמויות מודעה לעיתונות
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנה של יחידת קירור מים בתפוקת 2000 טון קירור ועבודות נלוות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2001/2016מועד אחרון להגשת הצעות: 03/02/2016, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/01/2016
תאריך עדכון אחרון למכרז: 04/02/2016מועד מפגש מציעים: 17/01/2016, שעה 15:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוניברסיטה, ניתן לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/08-6428720
מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 03/02/2016, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
כתב הכמויות דחיית מועד הגשת ההצעות
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והמועד האחרון להגשת הצעות הבהרה
מודעה לעיתונות פרוטוקול סיור קבלנים
إعلان بالعربية
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן