אתר בהרצה

מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: הקמת גשר להולכי רגל מעל שד' בן גוריון
 
מס' מכרז: 221/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 19/05/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/04/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 10/04/2014מועד מפגש מציעים: 28/04/2014, שעה 9:30
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪1000. 
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז מודעה-בשפה הערבית
מודעת עיתון
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנה של 2 מעליות בגשר עילי להולכי רגל.
 
מס' מכרז: 204/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 12/03/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 13/02/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/03/2014מועד מפגש מציעים: 03/03/2014, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300. 
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
נוסח פרסום - עדכון 1 נוסח פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 3.3.2014 פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 20.2.2014
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום -במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה NIBN
 
מס' מכרז: 265/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 05/01/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/12/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/12/2013
  ** לא יערך מפגש מציעים.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
תוכניות -מסמך ה
 
 
נושא המכרז: הקמת מרכז סימולציה
 
מס' מכרז: 273/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 26/01/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 23/12/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 14/01/2014מועד מפגש מציעים: 29/12/2013, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
מסמכים לעיון:
אומדן למכרז חוברת מכרז
מסמך ד-כתב כמויות להגשה רשימת תוכניות-מסמך ה
מסמך ח-פריטים לעבודות איטום מענה לשאלות הבהרה
נוסח פרסום מודעה בעיתון פרוטוקול סיור קבלנים
נספח לפרוטוקטל-תוכניות
 
 
נושא המכרז: עבודות גמר לאחר פירוקי אסבסט
 
מס' מכרז: 241/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 26/08/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/08/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/08/2013מועד מפגש מציעים: 06/08/2013, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
כתב הכמויות חוברת מכרז
מודעת עיתון פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: חניות בשטח הקמפוס הצפוני
 
מס' מכרז: 238/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 26/08/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/08/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 13/08/2013מועד מפגש מציעים: 07/08/2013, שעה 0:00
מידע נוסף: סיור קבלנים יערך בשעה 8:30מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
כתב כמויות חוברת מכרז
מודעת עיתון פרוטוקול סיור קבלנים
פרט גדר
 
 
נושא המכרז: עבודות פיתוח בבנין אנרגיית השמש ובמעונות שדה בוקר
 
מס' מכרז: 215/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 26/05/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 24/04/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 19/05/2013מועד מפגש מציעים: 02/05/2013, שעה 11:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
כתב כמויות חוברת המכרז
נוסח פרסום בעיתון פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: ייצור ואספקת רהוט מעבדות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 264/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 27/11/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 31/10/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/12/2013מועד מפגש מציעים: 11/11/2013, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪2000. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
פרוטוקול סיור קבלנים פרסום מכרז
 
 
נושא המכרז: ביצוע 15 יחידות מבנים יבילים למגורים בשדה בוקר
המכרז נסגר
מס' מכרז: 263/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 13/11/2013, שעה 10:00
תאריך פרסום: 03/10/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/11/2013מועד מפגש מציעים: 03/11/2013, שעה 12:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות למכרז
נוסח פרסום מודעה בעיתון נוסח פרסום בערבית
סיור קבלנים עדכון 2 למכרז
סיור קבלנים מס 2
 
 
נושא המכרז: קבלני מסגרת לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים
המכרז נסגר
מס' מכרז: 240/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 06/10/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 01/08/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 17/09/2013מועד מפגש מציעים: 16/09/2013, שעה 14:00
מידע נוסף: אישורי כניסה לאוניברסיטה לצורך השתתפות בסיור ניתן לפנות עד השעה 12:00 בטלפון 08-6479660מקום מפגש מציעים: חדר ישיבות מבנה 93 A
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
הודעת עדכון מס 1 חוברת דוגמה
נוסח פרסום בעיתון נוסח פרסום מכרז-מעודכן 9.9.13
פרוטוקול לסיור קבלנים -2 פרוטוקול סיור קבלנים
פרסום מכרז 2 פרוטוקול סיור קבלנים 3 שנערך 16.9.2013
 
 
נושא המכרז: שדרוג מערכת החימום יחידות אוויר צח פקולטה למדעי הבריאות
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2007/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 15/07/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 25/06/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/07/2013מועד מפגש מציעים: 02/07/2013, שעה 13:30
מידע נוסף: לקבלת אישור כניסה לרכב יש לפנות לגב' חנה ליאני טל' 086461269מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב כמויות פרוטוקול סיור קבלנים
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקת והתקנת מערכות מולטימדיה בבנין כתות 35
המכרז נסגר
מס' מכרז: 208/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 09/07/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 20/06/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 04/07/2013מועד מפגש מציעים: 25/06/2013, שעה 12:00
מידע נוסף: בנוגע לכניסת רכבים למצעים ביום הסיור יש לפנות לגב' רחלה גבאי
טל 08-6461079
מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 08/07/2013, שעה 12:00
מסמכים לעיון:
מודעת פרסום בעיתון חוברת המכרז
כתב כמויות מכתב הבהרה-מועד הגשת המכרז
מענה לשאלות הבהרה פרוטקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: ציפוי אוקסי בחדר מכונות בניין שירות 67 קמפוס מרכוס אוניברסיטה בן-גוריון באר שבע
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2004/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 18/06/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 19/05/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 18/06/2013מועד מפגש מציעים: 04/06/2013, שעה 10:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה יש להתקשר לגב' מזל אטדגי טל' 08-6461266מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב כמויות פרטוקול סיור קבלנים
דחיית מועד הגשת מכרז תשובות לשאלות הבהרה
 
 
נושא המכרז: תוספת שנאי 1000KVA בתחנת טרנספורמציה בניין 90 בקמפוס מרקוס אוניברסיטה בן-גוריון באר שבע
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2005/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 17/06/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 19/05/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 19/06/2013מועד מפגש מציעים: 03/06/2013, שעה 9:30
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה, להתקשה לגב חנה ליאני טל' 08-6461269מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב כמויות דחיית מועד הגשת מכרז
פרוטוקול סיור קבלנים תיקון הבהרה למכרז
 
 
נושא המכרז: ביצוע עבודות פיתוח וסלילה בקריית ברגמן
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2008/2013מועד אחרון להגשת הצעות: 13/06/2013, שעה 12:00
תאריך פרסום: 19/05/2013
תאריך עדכון אחרון למכרז: 30/05/2013מועד מפגש מציעים: 29/05/2013, שעה 10:00
מידע נוסף: לקבלת אישור כניסה יש להתקשר לגב' יונה מורנו טל' 08-6461926מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 13/06/2013, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
כתב כמויות סיכום סיור קבלנים
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן