מכרזים פומביים של אגף פיתוח ולוגיסטיקה
להלן מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים באמצעות אגף פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הנם לעיון בלבד.

הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שנמסרו למציע בפועל ע"י האוניברסיטה.

הצעה למכרז תוגש בשפה העברית על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו למציעים.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו באוניברסיטה, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.

מסמכי המכרז יומצאו באוניברסיטה במשרדי מדור התקשרויות בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בנין האגף לפיתוח ולוגיסטיקה ( בנין 93 א) ,
חדר 001
הוראות למילוי הצעתון

לפרטים נוספים אודות עיון מוקדם/ רכישת מסמכי המכרז, ניתן לפנות: לגב' מיכל בנאדו בטלפון 6477499 - 08 / גב' חנה ממו בטלפון 6477995 - 08 , בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט חגים וערבי חג.

חפש לפי:
 
נושא המכרז: הקמת גדר היקפית קרית האוניברסיטה בשדה-בוקר. העבודה כוללת: עבודות עפר, יציקות בטון, גדרות, שערים ועבודות חשמל.
 
מס' מכרז: 266/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 17/09/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/08/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 08/09/2015מועד מפגש מציעים: 31/08/2015, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 16/09/2015, שעה 15:00
מסמכים לעיון:
חוברת המכרז כתב כמויות
מודעת עיתון בשפה הערבית נוסח פרסום - תיקון תנאים
נוסח הפרסום פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 31.8.2015
 
 
נושא המכרז: עבודות בקרה להשקיית שטחי גינון מוסדי
 
מס' מכרז: 2004/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 25/08/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 02/08/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 03/09/2015מועד מפגש מציעים: 11/08/2015, שעה 9:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל' 08-6461269 או לגב' צופית אילוז בטל' 08-6472673.מקום מפגש מציעים: בניין 93A חדר 002, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 25/08/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
דחיית מועד הגשת הצעות מודעת פרסום בעיתון
פרוטוקול סיור קבלנים תשובות לשאלות הבהרה 3.9.15
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: קול קורא לבחירת משרדי אדריכלות להשתתפות תחרות אדריכלים
 
מס' מכרז: 304/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 10/08/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 30/07/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 02/08/2015
מידע נוסף: בכוונת האוניברסיטה לתכנן להקים פרויקט מרכז סימולציה בהיקף של כ- 3,000 מ"ר הכולל כיתות הדרכה, סימולציה ולימוד. ** לא יערך מפגש מציעים.
 מועד אחרון לרכישת מסמכים: 10/08/2015, שעה 0:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
מודעה בשפה הערבית מודעת עיתון -בשפה העיברית
 
 
נושא המכרז: קול קורא להשתתפות בתחרות אדריכלים לתכנון פרויקט מעונות סטודנטים (ומרכז לשירותים נלווים) במתחם הקמפוס הצפוני.
 
מס' מכרז: 114/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 26/03/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 12/03/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 23/07/2015
  ** לא יערך מפגש מציעים.
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
מענה לשאלות הבהרה 3 מענה לשאלות הבהרה 2
נוסח הפרסום מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה - מספר 4 תחרות אדריכלים תזכורת
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: למימון,תכנון,הקמה ,תפעעול מעונות תלמידי מחקר בשיטת D B O T
 
מס' מכרז: 115/2015מועד אחרון להגשת הצעות: 27/08/2015, שעה 14:00
תאריך פרסום: 11/03/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/08/2015מועד מפגש מציעים: 31/03/2015, שעה 15:30
מידע נוסף: סיור נוסף יערך ב 12/4/2015 שעה 12.00
השתתפות בסיור במועד אחד חובה
יש לתאם אישור כניסה לאוניברסיטה בטל' 08-6461079 גב' ליטל
מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪2000.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 14/07/2015, שעה 14:00
מסמכים לעיון:
נספח הבהרות 4 מענה לשאלות הבהרה מספר 6
מענה לשאלות הבהרה 7 נספח הבהרות מספר 2
נספח הבהרות 3 נוסח ערבות בנקאית
נוסח פרסום בעיתון מסמכי המכרז
פרוטוקול מפגש מציעים ומענה לשאלות הבהרה נספח הבהרות 5
תוכנית מדידה בשטח מעונות תלמידי מחקר
 
 
נושא המכרז: שיקום ושימור מבני בטון
 
מס' מכרז: 268/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 14/01/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 28/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 06/01/2015מועד מפגש מציעים: 01/01/2015, שעה 11:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪400. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
נוסח פרסום מודעת עיתון -עברית נוסח פרסום בשפה הערבית
פרוטוקול סיור קבלנים
 
 
נושא המכרז: ייצור והרכבת ריהוט במעונות סטודנטים בשדה בוקר ובבאר שבע
 
מס' מכרז: 257/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 13/01/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 18/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 07/01/2015מועד מפגש מציעים: 24/12/2014, שעה 10:00
 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500. 
מסמכים לעיון:
חוברת מכרז כתב כמויות
מענה לשאלות הבהרה-עדכון 1 הודעת עיתון -בשפה הערבית
נוסח פרסום מודעה בעיתון מענה לשאלות הבהרה
סקיצות
 
 
נושא המכרז: עבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת יוג'ין פרומקר למחקר בתחום האלקטרו-אופטיקה והפיזיקה בבניין סקט"א רש"י לפיזיקה
 
מס' מכרז: 2003/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 27/07/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 11/12/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 27/07/2015מועד מפגש מציעים: 02/07/2015, שעה 10:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל': 08-6461269.מקום מפגש מציעים: בניין 67, חדר 112, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 27/07/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
כתב הכמויות מודעת פרסום בעיתונות
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: פניה תחרותית לקבלת הצעות להסכמי מסגרת למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקטים של שיפוץ והקמת מעבדות, משרדים ומעונות.
המכרז נסגר
מס' מכרז: 250/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 15/06/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 07/05/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 08/06/2015מועד מפגש מציעים: 25/05/2015, שעה 16:00
מידע נוסף: לצורך קבלת אישור כניסה לרכב למפגש מציעים יש לצור קשר בטלפון 08-6461079 מקום מפגש מציעים: ראו פירוט בתמצית פרטי המכרז.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 14/06/2015, שעה 0:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
מסמכי מכרז חדשים - מעודכן 8.6.15 נוסח פרסום
מפגש מציעים נוסף
 
 
נושא המכרז: פנייה תחרותית לקבלת הצעות להסכמי מסגרת למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון לפרויקטים שונים
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2005/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 08/06/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 07/05/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 09/06/2015מועד מפגש מציעים: 25/05/2015, שעה 15:00
מידע נוסף: לקבלת אישור כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני במס' 08-6461269 או לגב' ליטל רוזנטל במס' 08-6461079מקום מפגש מציעים: בית מנהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי (בניין 70), כיתת הדרכה, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪300.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 08/06/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה ומפגש מציעים נוסף
מודעה בעברית מענה לשאלות הבהרה, שינויים ותוספות
פרוטוקול מפגש מציעים 25/5/15 פרוטוקול מפגש מציעים 1/6/15
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: אספקה והתקנת מעלית בין בניין קרייטמן (26) ובניין דוד ורוזה גולדברגר (28) בקמפוס האוניברסיטה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2001/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 01/02/2015, שעה 12:00
תאריך פרסום: 15/01/2015
תאריך עדכון אחרון למכרז: 27/01/2015מועד מפגש מציעים: 22/01/2015, שעה 12:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לאוני' יש לפנות לגב' חנה ליאני בטל'
08-6461269/ 08-6428720
מקום מפגש מציעים: בניין 93A חדר 002 בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר שבע
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 01/02/2015, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות מודעת פרסום בעברית
פרוטוקול סיור קבלנים إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: תכנון לצורך אישור מכון התקנים וקבלת אישורו וביצוע צנרת הולכה ותחנת לחץ למערכות כיבוי אש אוטומטיות ועבודות במאגר מי חרום
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2002/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 07/12/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 10/11/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 29/12/2014מועד מפגש מציעים: 18/11/2014, שעה 14:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה יש לפנות לחנה ליאני
לטל' 08-6461269
מקום מפגש מציעים: בניין 67 חדר 112 קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס באר שבע
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 07/12/2014, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מסמכי המכרז
מודעה לעיתונות פרוטוקול סיור קבלנים מיום 18/11/14
תוספת למפרט הטכני תמונות מחדר מכונות ומהמנהרות
إعلان بالعربية
 
 
נושא המכרז: תכנון ושיפוץ מערכות בקרה ביט"אות שונות בקמפוסי האוניברסיטה
המכרז נסגר
מס' מכרז: 2000/2014מועד אחרון להגשת הצעות: 12/11/2014, שעה 12:00
תאריך פרסום: 21/10/2014
תאריך עדכון אחרון למכרז: 11/11/2014מועד מפגש מציעים: 29/10/2014, שעה 13:00
מידע נוסף: לקבלת אישורי כניסה לרכב יש לפנות לגב'
מזל אטדגי טל' 08-6461266
מקום מפגש מציעים: בניין 67 חדר 112
 השתתפות במפגש מציעים: חובה.
עלות השתתפות: ₪500.מועד אחרון לרכישת מסמכים: 12/11/2014, שעה 12:00
 
מסמכים לעיון:
מענה לשאלות הבהרה מסמכי המכרז
מודעה לעיתונות בעברית פרוטוקול סיור קבלנים מ-29/10/14
תוכנית AS MADE إعلان بالعربية
 
 
להורדת קורא PDF לחץ כאן