אורי ארליך - מנהל המאגר

        המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטין-גורן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע


 

נולד: ישראל 1956
דוקטוראט: האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1994
מרצה בכיר
טל': 050-7318904 // 08-6472398
פקס: 08-6472820
דואר אלקטרוני: ehrlich@bgu.ac.il
מבחר פרסומים

 

צוות:  

            משה לביא – מרכז המאגר בשנים 2001-1999

            קשת שובל – עוזרת מחקר בשנים 2002-2001, 2005 ואילך

            פיטר לנרד – עוזר מחקר, 2005

            תמר לביא - עוזרת מחקר, 2005-2006

            אוריה גן - עוזר מחקר, 2006 ואילך

            אפרת גרמן ומשה איינשטיין – מחשוב, 2005