מה חדש


אין חדשות

  ברוכים הבאים למאגר התפילה בספרות חז''ל

   מקורות התפילה בספרות חז"ל: מאגר נתונים מתפתח הוקם במטרה
   לקדם את חקר התפילה ולאפשר לחוקרים וללומדים לעיין במקורות
   העוסקים בענייני תפילה על פי מאפיינים שונים. 

   
ניתן לאתר מקורות על פי:

      א. סיווג התפילה במערך התפילה הרחב, הקבוע או המזדמן. 
      ב. הרובד ההיסטורי של המקור, הספר שבו הוא מופיע או אישיות
          הנזכרת בו. 
 
     ג.  סיווג ענייני של נושאי הדיון על אודות התפילה. 

   
מאגר הנתונים מתפתח הן על ידי הוספת מקורות 
   חדשים והן על ידי עיבוד ושכלול קטגוריות הקטלוג.

   המאגר הוא אינטרנטי ומאפשר שיתופי פעולה מחקריים מכל מקום בעולם.